1

ਧਰਮ,ਆਸਤਿਕਤਾ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ,ਅਤੇ ਰੱਬ

  ਧਰਮ,ਨਾਸਤਿਕਤਾ ,ਆਸਤਿਕਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ “ਰੱਬ” ਡਰ,ਦੁੱਖ,ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਪਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅਵਤਾਰੀ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ […]

7

ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ

ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਨ ਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਖੋਜੀ,ਬੋਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ […]

download -1

ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ

ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਂਧੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ,ਨਚੋੜ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਚੋੜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ […]