50

ਰੱਬ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ

ਸੰਭੋਗ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੜਫ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੜਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਨਣ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ […]

21

ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ

ਜੀਵਨ ਦੋੜ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੌੜਨ ਲਗਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਣਾ ,ਜੀਵਨ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਪਣੀ ਉੱਚਤਾ […]

1

ਧਰਮ,ਆਸਤਿਕਤਾ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ,ਅਤੇ ਰੱਬ

  ਧਰਮ,ਨਾਸਤਿਕਤਾ ,ਆਸਤਿਕਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ “ਰੱਬ” ਡਰ,ਦੁੱਖ,ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਪਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅਵਤਾਰੀ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ […]

6

ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੀਵਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਚੋੜ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਏ […]

2

ਅਰਧ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ […]

savaitu

ਸਵੈਤੂੰ

  ਮੈਂ ਜੱਦ ਲਿਖਣਾ ਏ ਮੈਂ “ਤੂੰ”ਲਿਖਣਾ ਏ ਤੂੰ ਆ ਭਾਵੇਂ “ਤੂੰ” ਨਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦ ਲਿਖਣਾ ਏ ਮੈਂ “ਤੂੰ” ਲਿਖਣਾ ਏ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨੂੰ “ਤੂੰ” ਲਿਖਣਾ ਏ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਏ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਏ ਹੱਥਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਵੀ “ਤੂੰ” ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ […]

download -1

ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ

ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਂਧੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ,ਨਚੋੜ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਚੋੜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ […]